top of page

מאמרים בטיפול וחינוך

הורים ואנשי חינוך יקרים, אם ברצונכם לחזק את הידע שלכם בנושא של מיומנויות חברתיות לילדים, לקרוא מאמרים בטיפול בנושא וגם מאמרים בחינוך, בבלוג זה אעניק לכם טיפים ומידע בנושאים חשובים אלו. 

Search
bottom of page