top of page

רוצים גם אתם להיות "גלגל הצלחה" עבור ילדים החווים קשיים?
הכירו את תכנית ההכשרה למטפלים חברתיים - התנהגותיים | 
בשיטת אייל גל

ממה התכנית מורכבת?
ההכשרה מורכב מ-12 מפגשים הכוללים רקע תאורטי רחב
אודות קשיים התנהגותיים, רגשיים וביטויים חברתיים.

לאורך התכנית המשתתפים ירכשו ארגז כלים מאורגן ומדויק לצורך
הבנת עולמו של הילד המתקשה וילמדו ליישמם בזירה הטיפולית
הלכה למעשה. 


עבור מי מיועדת התכנית?
התכנית מיועדת לבעלי אוריאנטצייה חינוכית וטיפולית גבוהה, המעוניינים להרחיב את ארגז הכלים שלהם ולטפל בילדים
בגישה ייחודית ופורצת דרך המובילה את תחום פיתוח הכישורים החברתיים לילדים בשנים האחרונות. 
תכנית "גלגל הצלחה" פועלת בבבתי ספר כתכנית מוכרת ע"י משרד החינוך, פועלת במרכז גלגל הצלחה בראשל"צ, ועובדת עם הילדים דרך מודלים מקצועיים וכלים טיפוליים מקוריים. בכלים הטיפוליים של "גלגל הצלחה" יוכלו להשתמש באופן מסחרי בוגרי ההכשרה בלבד. 


נקודות מרכזיות בהן נעסוק:
- רקע אקדמי ומבוא לתכנית ההכשרה
- מהו תפקידו של המטפל החברתי בהובלת הקבוצה החברתית?

- איך מלמדים ילדים להכיר ולהשתמש בחוזקותיהם לצורך חיזוק מסוגלות עצמית.
- אילו כללים על הילדים ללמוד כדי לשפר את התקשורת הבין-אישית שלהם עם הסביבה?

- כיצד מלמדים ילדים קבלת החלטות, מעוררים גמישות מחשבה והבנה חברתית? 
- למה ילדים כל כך אוהבים גיבורי-על? ואיך נוכל להשתמש בגיבורים האלו כדי לעצים אותם,
לפתח את המודעות העצמית והרגשית שלהם לקשיים וכן לדרכי התמודדות?  

- כיצד נשתמש במשחקי לוח/קופסא סטנדרטיים כדי לפתח אצל הילדים מטרות רגשיות, התנהגותיות וחברתיות.
- איך מלמדים ילדים לשת"פ ולראות את יתר הקבוצה מבלי לאבד את מקומם?
- כיצד מלמדים את הילדים לווסת את רגשותיהם? לדחות סיפוקים ולמתן בעצמם את האימפולסיביות שלהם?
- כחלק מתכנית ההכשרה ידרשו הסטודנטים לעבוד בקבוצות קטנות ולתרגל את התכנים הנלמדים.

- עבודת גמר (בקבוצות): העברת פעילות חברתית הממוקדת במטרות התכנית.


מתי מתחילים?
תאריך תחילה - תאריך יתפרסם בהמשך...
המפגשים יתקיימו פעם בשבוע, מפגש ימשך כשעה וחצי (לא בזום)

למשתתפים תינתן ערכת קורס ייחודית הכוללת:
ספר "ילדי ההליקופטר"
מארז "מה שקרה" לקבלת החלטות
משחק "הנבחרים"
*כל המוצרים מאת אייל גל ובשיטתו. חל איסור שימוש מסחרי בכלי תכנית "גלגל הצלחה" אלא באישור/רשיון מיוחד!

תנאים: ההרשמה בהסדרת תשלום במלואו - ניתן לחלק עד 3 תשלומים.
לבוגרי הקורס תינתן תעודת "בוגר ההכשרה למטפלים חברתיים-התנהגותיים, ע"פ תכנית "גלגל הצלחה", בשיטת אייל גל". 

המסלול להכשרת מנחים חינוכיים

רוצים שנדבר?

bottom of page