top of page

תכנית ליווי משנה חיים!

ישנה דרך להעניק לילד ולהורים את מה שהם צריכים

תוכנית ליווי לילדים

​תכנית ייעוץ והדרכה להורים בהנחיית אייל גל ובשיטתו, נותנת מענה רב מערכתי עבור הילד ההורים וכן הצוות החינוכי המתמודד עם קשייו התדירים של הילד ביומיום. 

 

היא מורכבת ממענה אישי, רגשי ומעצים עבור הילד, ייעוץ, הדרכה וליווי ההורים לאורך התקופה, בנייה ושיקום האמון בין ההורים לבין המערכת החינוכית, התוויית תכנית התערבות התנהגותית ורגשית שתסייע לילד ולצוות החינוכי בהתמודדות המשותפת, היא כוללת שילוב הילד במפגשים אישיים/קבוצתיים המחזקים את יכולותיו וכישוריו.

מה התכנית כוללת?

אנו מזמינים אתכם ליצור קשר

-התוויית תכנית התערבות בית ספרית

-מפגשי ייעוץ והדרכה להורים

-מפגשי ליווי אישיים/קבוצתיים לילד

-פגישות רב מקצועיות עם הצוות החינוכי/המנהלי בתוך כותלי בית הספר

-השתתפות בוועדות במידת הצורך

-סיוע בחידוד המסרים, בכתיבה וניסוח של מכתבים למשרד החינוך/לאגף החינוך בעיר/להנהלת בית הספר

-ייעוץ מקיף, מדויק ותומך בילד, בהורים ובפן הרב-מערכתי לאורך התקופה

רוצים שנדבר?

bottom of page