top of page

ילדי ההליקופטר | אייל גל

טיפוח מסוגלות עצמית וכישורים חברתיים 

"ילדי ההליקופטר", ספרו של איש החינוך אייל גל, שיצא בהוצאת "ספרי ניב", מתאר מציאות שבה ילדים רבים חווים קשיים רגשיים והתנהגותיים, המשפיעים באופן ישיר על יכולתם להתמודד עם אתגרים חברתיים יומיומיים. גל פותח בסיפורו האישי כילד המתמודד עם קשיי קשב ולקויות למידה ומעביר את הקורא מסע בתחנות חייו עד למבוגר המשמעותי שהפך להיות. בספרו פונה גל להורים ולצוותי החינוך ומציג בפניהם ארגז כלים יישומי המשלב בתוכו רקע אקדמי רחב, סיפורי מקרה וגישה חדשה להבנת עולמם של ילדים.

ספר הדמייה ילדי ההליקופטר.jpg

הנבחרים

משחק גיבורי-על מעצים ומאתגר 

"הנבחרים"​ הוא מודל טיפולי -משחקי מיוחד עבור ילדים החווים קשיים מגוונים, ממש כמו הגיבורים והגיבורות המככבים בו. המשחק מהווה כלי מרכזי בתכניות החברתיות שלנו, בלעדית וייחודית למרכז "גלגל הצלחה". במשחק הילדים עוברים מסע גיבור מעצים ומאתגר, בו כל משתתף יכול להחליט אם לצעוד לבדו במסע, או לבחור להיות חלק מהקבוצה. לאורך המשחק המשתתפים מתמודדים עם רווח והפסד לעתים קרובות ודרך המסעות שעוברים, מחזקים את המיומנויות החברתיות, יכולת התמודדות עם תסכול ושליטה עצמית. דרך המשחק הילדים למדים מהו קושי? כיצד הגיבורים במשחק מתמודדים עם קושי וכיצד אני יכול להתמודד עמו? הדבר מעורר פיתוח מודעות עצמית לקשיים ודרכי התמודדות. התעמקות בסיפורי המקור של כל אחד מגיבורי העל (בחוברת המשחק) טרם המשחק מעוררת שיח והזדהות עם הדמויות. 

 

הערה משפטית: העצמת ילדים באמצעות גיבורי על בגישת אייל גל, מהווה פלטפורמה ייחודית וראשונה מסוגה בעבודה עם ילדים וכל הזכויות לשימוש המסחרי שלה שמורות לאייל גל ו/או "גלגל הצלחה". ניתן לרכוש לשימוש אישי/ביתי שאיננו מסחרי. כל העושה בכלי גלגל הצלחה שימוש לצורך מסחרי, רווחי ופרסומי, חשוף לתביעות על הפרת זכויות יוצרים ורוחניים.

הנבחרים - משחקים טיפוליים

מה שקרה

קלפי אימון בקבלת החלטות

"מה שקרה" הוא מודל קבלת החלטות המקדם הבנה, שיח וניתוח של מצבים חברתיים בקרב ילדים ומתבגרים, בקבוצות וביחידים ומהווה כלי מרכזי בתוכניות החברתיות של "גלגל הצלחה".

הקלפים מציגים בפני המשתתפים מקרים המתרחשים בזירה החברתית של בני גילם, סוגי בחירות לכל מקרה שקורה, והשלכות איתן ידרשו להתמודד לאחר קבלת ההחלטה. מודל קבלת ההחלטות מורכב מ-3 בחירות: בחירת הלב, בחירת כללי המקום ובחירת הדבר הנכון לעשות. דרך ויזואליות המודל וחוויית הסימולציה המתקיימת, הילדים מבינים טוב יותר את הסיטואציה ומפתחים יכולת של פרשנות וניתוח משופר, וכן תגובות עתידיות שקולות יותר.

 

הערה משפטית: מודל קבלת ההחלטות "מה שקרה" בגישת אייל גל, מהווה פלטפורמה ייחודית וראשונה מסוגה בעבודה עם ילדים בתחום קבלת ההחלטות וכל הזכויות לשימוש המסחרי שלה שמורות לאייל גל ו/או "גלגל הצלחה". ניתן לרכוש לשימוש אישי/ביתי שאיננו מסחרי. כל העושה בכלי גלגל הצלחה שימוש לצורך מסחרי, רווחי ופרסומי חשוף לתביעות על הפרת זכויות יוצרים ורוחניים 

bottom of page